ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ            Bernolákova 16, Košice 

Zdravé  stravovanie pre Vaše deti....

      DôLEŽITÝ OZNAM   3.3.2021                    AKTUALIZÁCIA                   Z dôvodu karanténnych opatrení je prerušená prevádzka školskej jedálne od 3.3.2021 do 7.3.2021. Opätovné otvorenie ŠJ po obmene zamestnancov bude pravdepodobne 8.3.2021 (pondelok)

 STRAVOVANIE OD 1.3.2021 dôležité oznamy

NÁSTUP     DETÍ DO ŠKôL OD  1.3.2021

Milí rodičia, milé deti 

  • Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia krízového štábu v meste Košice sa od dňa 1. marca 2021 (pondelka) otvárajú všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a súčasne sa obnovuje prezenčná výučba detí a žiakov        I. stupňa ZŠ. 
  • Pokyny k nástupu detí do škôl pravdepodobne dostanete od pani riaditeľky príp. od triednych učiteľov.
  • Na stravovanie budú od pondelka 1.3.2021 prihlásení všetci žiaci na I. stupni. Kto do školy nenastúpi, resp.sa nebude stravovať, prosím oznámiť to do jedálne na t.č. 055 6422 495 alebo mailom na adresu skasjbernolakova@gmail.com čím skôr. 
  • Odhlasovanie cez www.eskoly.sk bude spustené až 25.2.2021 v poobedňajších hodinách.
  • O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať.   
  • OBEDY ZADARMO NAĎALEJ POKRAČUJÚ ( do 30.6.2021)
  • Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás :)
Pridané dňa 24.2.2021

Aktuálne informácie 

ODHLASOVANIE     A PRIHLASOVANIE  STRAVY CEZ WEB    pripomenutie :)

www.eskoly.sk

Na facebooku školskej jedálne je pridané krátke video ako sa jednoducho prihlásiť alebo odhlásiť z obedov cez jedálny lístok na www.eskoly.sk. Táto možnosť je k dispozícii už od septembra (prihlasovacie údaje sme tiež posielali už v septembri) , boli by sme radi keby sa začala využívať vo väčšej miere, nakoľko niekedy je problém sa k nám dovolať, najmä keď sú situácie ako včera :( alebo v období chrípky, keď nám volá aj 10 rodičov naraz.  

Všetky dôležité a aktuálne informácie nájdete aj tam. :)

Pridané 2.3.2021KOŠICKÉ  ŠKOLY SA OTVORIA NAJSKôR V MARCI


Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ), Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od pondelka 8. februára 2021 až do odvolania neobnovuje prevádzka základných a ani materských škôl v našom meste.
Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a ich okolí a zvyšujúci sa podiel britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb, ktorý v súčasnosti dosahuje 80 percent.
V prevádzke však tak ako doteraz zostávajú materské školy, celodenné školské kluby detí na I. stupni ZŠ a školské jedálne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Zdroj: korona.kosice.sk

Pridané 12.2.2021


STRAVOVANIE   OD   8.2.2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice  a Krízového štábu mesta Košice a po prehodnotení momentálnej epidemiologickej situácie sa mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo NEOTVÁRAŤ základné školy pre deti I. stupňa od 8.2.2021. 

Pokračuje sa v režime, ktorý bol doposiaľ, teda funguje ŠKD a stravovanie len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Na obedy sú prihlásené iba deti, ktoré navštevovali ŠKD aj po minulé dni. 

Ďakujem za pochopenie a ostaňte zdraví :) 

Aktualizované 6.2.2021 


OBEDY "ZADARMO" OD 1.1.2021


podľa dostupných informácií obedy zadarmo pokračujú minimálne do konca školského roka 2020/2021. Viac informácií tu 

Dotazník 


Budeme radi ak si nájdete minútku a vyplníte nám dotazník týkajúci sa stravovania Vašich detí - Vás  v našej jedálni. Na Vašom názore nám záleží. Ďakujeme za Váš čas. 

Pridané dňa 9.10.2020

Jedálny lístok

POKYNY   PRE STRAVNÍKOV 9/2020

NÁVRATKA k online prihláške

Kto nám ešte neodovzdal návratku, prosím urobte tak čo najskôr.  Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed, prípadne oscanovanú zaslať mailom k nám.  

Návratku si stiahnete nižšie.


ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod.  najmä elektronicky, cez aplikáciu JEDALEN, alebo cez web www.eskoly.sk  Vyžite prosím hlavne tú elektronickú možnosť, nakoľko dovolať sa k nám je niekedy problém, a ráno vybavíme aj 50-60 telefonátov.  Prihlasovacie údaje sme Vám už zaslali na mail. V nevyhnutných prípadoch volať ráno do jedálne na t.č. 055/6422 495. Dieťa je nutné odhlásiť v prípade: 

1. Neúčasť na vyučovaní v prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!

PRIHLASOVANIE STRAVY :

- stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ !!!

Ďakujeme za spoluprácu =)