ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ       Bernolákova 16, Košice 
Zdravé  stravovanie pre Vaše deti..... 

Jedálny lístok

Dôležité informácie k zápisu stravníkov na škol.rok 2020/2021

V termíne od 17.8. do 28.8.2020 v čase od 8.00 do 14.00 je nutné prísť osobne zapísať Vaše dieťa na stravovanie priamo k nám do jedálne. Vaša osobná účasť je nevyhnutná, nakoľko je potrebné si zakúpiť čip v hodnote 1,00 €, ktorý slúži v škole, ako potvrdenie účasti na vyučovaní, a v jedálni na potvrdenie prevzatia obedu. 

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť prihlášku v jedálni
  • mať zakúpený a aktívny čip


AK SI ŽIAK ZABUDNE ČIP zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ (telefonicky, osobne)  !!!

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou  ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020. Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. Prosím o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020, a pokiaľ možno nenechávať to na úplne poslednú chvíľu :). V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

Aj v nadchádzajúcom školskom roku minimálne do konca roka 2020 pokračujú tzv. "obedy zadarmo".  Od 1.1.2021 nás čakajú pravdepodobne opäť zmeny, ale o tom neskôr. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný všetky skutočnosti, týkajúce sa stravovania nahlásiť priamo v ŠJ, neriešiť to cez pani učiteľky.

Čip prosím používať denne v škole ku dochádzke, v školskej jedálni pri prevzatí obeda. Ranné čipovanie slúži na sledovanie dochádzky v škole, čipovanie pri obede slúži ako potvrdenie, že dieťa odobralo stravu. V prípade, že dieťa prihlásite na obed a stravu si nepreberie, náklady za škodu znáša rodič/ zákonný zástupca dieťaťa. 

Viac informácií tu

ČIP V ŽIADNOM PRÍPADE NESLÚŽI NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY !!!


Pokyny pre stravníkov        9/2020

ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/64 22 495, od 9/2020 aj cez online aplikáciu alebo osobne a to z dôvodu :

1. Neúčasť na vyučovaní v prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!

PRIHLASOVANIE STRAVY :

- stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ !!!

Ďakujeme za spoluprácu =)