ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ       Bernolákova 16, Košice 
Zdravé  stravovanie pre Vaše deti....

Aktuálne informácie 

ZMENY OD 26.10.2020

Strava sa pripravuje  pre deti na I. stupni, ktoré sú prítomné na vyučovaní (nutné sa ráno pri vstupe do školy čipnúť) a pre zamestnancov škôl. 


Od 26.10.2020 II. stupeň základných škôl prechádza na dištančnú výučbu. Nie je nutné deti odhlasovať zo stravy - odhlásené sú automaticky.


Prosím pedagogických zamestnancov, ktorí si neprajú obed, aby sa vopred odhlásili zo stravy. 


Termíny jesenných prázdnin sú nasledovné:

30.10. - 2.11.2020 /piatok a pondelok/

6.11. - 9.11.2020 /piatok a pondelok/

"Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež," uvádza sa na webe rezortu obrany. Ide vždy o piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní. (zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/2234092-jesenne-prazdniny-sa-posunu-kvoli-testovaniu) 


Správu budeme aktualizovať.  

Pridané 23.10.2020


Dotazník 

Budeme radi ak si nájdete minútku a vyplníte nám dotazník týkajúci sa stravovania Vašich detí - Vás  v našej jedálni. Na Vašom názore nám záleží. Ďakujeme za Váš čas. 

Pridané dňa 9.10.2020


16. október = Svetový deň potravy/výživy

Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravy je "Zdravou výživou pre svet bez hladu" 

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO každoročne oslavuje Svetový deň potravy s cieľom pripomenúť si jej založenie a predovšetkým spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vo vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Vývojom a výrazným pokrokom sa strava človeka, jej kvantitatívne, ako aj kvalitatívne možnosti, dostali na veľmi vysokú úroveň. Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita - jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

FAO vyzýva svet, aby každý z nás prispel svojou troškou k lepšiemu výsledku. Nabáda krajiny k spoločným aktivitám so spoločným cieľom. Aktivít na podporu a zviditeľnenie tohto cieľa sa každý rok zúčastní asi 150 krajín sveta a Slovensko nie je výnimkou. Prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva - odborov Podpory zdravia a výchovy k zdraviu a Poradenských centier na ochranu a podporu zdravia je zabezpečená propagácia tohto dňa, rovnako aj odborné prednášky a aktivity na túto tému, predovšetkým v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu EÚ "Školský program". V materských, základných a stredných školách odborníci v rámci "Týždňa zdravej výživy" vysvetľujú deťom význam potravy pre človeka, jej dôležitosť, potrebu jej kvality, bezpečnosti, ako aj vyčerpateľnosti a spôsobu zaobchádzania s ňou. Významným projektom na počesť tohto dňa je aj projekt "Hovorme o jedle", ktorého organizátorom je Centrum rozvoja znalostí o potravinách, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

ZDROJ :  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3933%3A16-oktober-svetovy-de-potravin-svetovy-de-vyivy&catid=106%3Aaktualne&Itemid=106

Pri tejto príležitosti budú v školskej jedálni v priebehu týždňa podávané najmä jedlá, ktorá patria v našej jedálni k najobľúbenejším. 

Pridané dňa 9.10.2020Informácia k úhrade stravného - žiaci

úhrada stravného za žiakov v prípade zrušenia štátnej dotácie od 1.1.2021


Nakoľko naďalej platí štátna dotácia na obedy pre deti ZŠ:

žiaci I. stupňa majú stravu bez doplatku rodiča (je nutné prosím neúčasť v škole ohlásiť telefonicky alebo online - čip neslúži na odhlasovanie stravy a neodhlásenú a neprevzatú stravu bude uhrádzať rodič)

žiaci II. stupňa doplácajú 0,03€ za jeden obed (ostali nám nevyčerpané peniaze z mesiacov marec, apríl, máj - šeky zatiaľ nedávame).

Pravdepodobne od 1.1.2021 sa táto štátna dotácia ruší a každý rodič dostane dvojnásobný daňový bonus. Šeky na úhradu teda dostanete najskôr v mesiaci december 2020, tie bude nutné uhradiť do 20.12.2020.

Pridané dňa 8.9.2020

Jedálny lístok

Pokyny pre stravníkov        9/2020

NÁVRATKA k online prihláške

Kto nám ešte neodovzdal návratku, prosím urobte tak čo najskôr.  Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed, prípadne oscanovanú zaslať mailom k nám.  

Návratku si stiahnete nižšie.


ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod.  najmä elektronicky, cez aplikáciu JEDALEN, alebo cez web www.eskoly.sk  Vyžite prosím hlavne tú elektronickú možnosť, nakoľko dovolať sa k nám je niekedy problém, a ráno vybavíme aj 50-60 telefonátov.  Prihlasovacie údaje sme Vám už zaslali na mail. V nevyhnutných prípadoch volať ráno do jedálne na t.č. 055/6422 495. Dieťa je nutné odhlásiť v prípade: 

1. Neúčasť na vyučovaní v prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!

PRIHLASOVANIE STRAVY :

- stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ !!!

Ďakujeme za spoluprácu =)