ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Bernolákova 16, Košice 

Zdravé  stravovanie pre Vaše deti....

Od  1.4.2021 bude oficiálne webové sídlo  školskej jedálne zmenené na sjberke.edupage.org

Všetky informácie, tlačivá či jedálny lístok nájdete na vyššie spomenutej webovej adrese. Taktiež sú tam všetky povinne zverejňované dokumenty.