ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ            Bernolákova 16, Košice 

Zdravé  stravovanie pre Vaše deti....

Prosím rodičov detí, ktoré budú od 18.1.2021 v ŠKD a prosia si obed, aby ich prihlásili telefonicky čím skôr na t.č. 055/6422 495. V prípade, že ráno dieťa nepríde do školy, taktiež prosím zavolať do jedálne. Ďakujem 😊

Aktuálne informácie 

OBEDY "ZADARMO" OD 1.1.2021

podľa dostupných informácií obedy zadramo pokračujú minimálne do konca školského roka 2020/2021. Viac informácií tu 


STRAVA OD 18.01.2021

Strava sa momentálne pripravuje len  pre deti,  ktoré sú prítomné v ŠKD (nutné sa ráno pri vstupe do školy čipnúť) a pre zamestnancov škôl. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Aktualizované 15.1.2021


Dotazník 


Budeme radi ak si nájdete minútku a vyplníte nám dotazník týkajúci sa stravovania Vašich detí - Vás  v našej jedálni. Na Vašom názore nám záleží. Ďakujeme za Váš čas. 

Pridané dňa 9.10.2020

Jedálny lístok

Pokyny pre stravníkov        9/2020

NÁVRATKA k online prihláške

Kto nám ešte neodovzdal návratku, prosím urobte tak čo najskôr.  Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed, prípadne oscanovanú zaslať mailom k nám.  

Návratku si stiahnete nižšie.


ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod.  najmä elektronicky, cez aplikáciu JEDALEN, alebo cez web www.eskoly.sk  Vyžite prosím hlavne tú elektronickú možnosť, nakoľko dovolať sa k nám je niekedy problém, a ráno vybavíme aj 50-60 telefonátov.  Prihlasovacie údaje sme Vám už zaslali na mail. V nevyhnutných prípadoch volať ráno do jedálne na t.č. 055/6422 495. Dieťa je nutné odhlásiť v prípade: 

1. Neúčasť na vyučovaní v prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!

PRIHLASOVANIE STRAVY :

- stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ !!!

Ďakujeme za spoluprácu =)