Diétne stravovanie

Školský rok 2020/ 2021

Príprava diétnej stravy

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú. 

Ak má Vaše dieťa nariadené diétne stravovanie a máte záujem o stravovanie u nás potrebujeme od Vás: 

POPLATKY

Štátna dotácia je vo výške 1,20€ na jeden obed 

ŽIACI l. STUPŇA 1,38€ - doplatok na jeden obed 0,18€

ŽIACI ll. STUPŇA 1,48€ - doplatok na jeden obed 0,28€ Donáška vlastnej stravy

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny obedárik. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. Viac informácií nájdete na linku nižšie

https://static.kosice.sk/s/967c5adeb6d4c0524ae639c6a4

Pri donáške vlastnej stravy má rodič/ zákonný zástupca nárok na preplatenie stravy zo štátnej dotácie, a to vo výške 1,20€ za každý deň, ktorý bolo dieťa prítomné na vyučovaní. Je nutné vyplniť žiadosť o preplatenie diétnej stravy potvrdenú odborným lekárom. Žiadosť nájdete tu