Na stiahnutie

Žiadosti, aplikácie a iné

Návratka k online prihláške - odovzdať v jedálni pri obede alebo oscanovanú poslať mailom


Žiadosť o vyplatenie dotácie - donáška vlastnej diétnej stravy


Aplikácia JEDALEN - prihlasovacie meno a heslo Vám pošleme  v priebehu mesiaca september po odovzdaní návratky

Cez túto aplikáciu budete vedieť Vášmu dieťaťu odhlásiť a prihlásiť obed, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred. Po tomto termíne alebo v prípade technických problémov je k dispozícii stále aj telefonický kontakt 055/6422 495.  Tiež si budete vedieť skontrolovať, či si prihlásený obed v jedálni v daný deň prevzalo.