Facebook

Všetky dôležité informácie nájdete aj na facebookovej stránke školskej jedálne

Aktuálne informácie k prevádzke školskej jedálne nájdete tu