Jedálny lístok

 webová stránka slúži aj na odhlasovanie obedov do 8.00 hod.daného dňa