Jedálny lístok

 webová stránka slúži aj na odhlasovanie obedov do 8.00 hod.daného dňa

Aktuálne informácie k prevádzke školskej jedálne nájdete tu