Kontakt

Na odhlasovanie a prihlasovanie stravy, prosím používajte pevnú linku. Ďakujeme :) 


Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu je možné: 

  • od 9/2020 online cez www.eskoly.sk do 14.00 hod. deň vopred 
  • cez pevnú linku od 7:00 do 15:00 hod. v daný deň do 8.00 hod. (využívať v krajných prípadoch, ak dieťa náhle ochorie)

Školská jedáleň

Bernolákova 16, 040 11  Košice

Riaditeľka ŠJ: Daniela Palaščáková

Admin.pracovník: Monika Čižmárová

055/ 6422 495 - prihlasovanie/ odhlasovanie stravy

+421 911 215 854

skasjbernolakova@gmail.com

Číslo účtu pre úhradu stravného:

Prima banka

SK85 5600 0000 0005 0360 5001

IČO: 35542772

DIČ: 2021636672