Čo vlastne znamená, že sú "obedy zadarmo"?

27.06.2020

Dieťa má nárok na "obed zadarmo"  ak sa zúčastní minimálne jednej vyučovacej hodiny a za dodržania nižšie popísaných podmienok. 

Rodič je povinný:

1. dieťa na obed na začiatku školského roka prihlásiť, vyplnením Online prihláška na stravovanie

2. mať aktívny čip (ak ho ešte nemáte, zakúpiť sa dá v jedálni u administratívnej pracovníčky, v hodnote 1,00€). 

3. ak dieťa nie je prítomné na výchovno vzdelávacom procese, je nutné to  nahlásiť priamo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. daného dňa telefonicky na 055/6442 495. Od septembra odhlášky aj online. 

Ak sa dieťa nezúčastní na vyučovaní a rodič ho neodhlási zo stravovania, náhradu škody - teda včas neodhlásený obed, uhrádza rodič v plnej výške.