Na čo slúži čip?

27.06.2020

Čip, ktorý dieťa používa slúži v škole na sledovanie dochádzky - teda na potvrdenie účasti na vyučovaní, a v jedálni na potvrdenie prevzatia obeda. 

ČIP NESLÚŽI NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY. 

Aby som to vysvetlila.....to, že sa dieťa ráno v škole nečipne pre nás neznamená, že je automaticky z obedu odhlásené. My nemôžme vedieť, či sa iba zabudlo čipnúť alebo si zabudlo čip doma alebo príde neskôr do školy z dôvodu návštevy lekára alebo si obed neprosí. Práve preto je nevyhnutné všetky tieto náležitosti nahlásiť telefonicky na t.č. 055/6422 495 u administratívnej pracovníčky deň vopred alebo do 8.00 hod. daného dňa.