Výživa detí

23.06.2020

Strava ovplyvňuje správny rast a vývoj dieťaťa. Pestrou, vyváženou a plnohodnotnou stravou budujeme v dieťati správne stravovacie návyky, ktoré si so sebou nesie až do dospelosti. Jedlo dodáva živiny nielen pre rast, ale je súčasťou celého spektra sociálnych interakcií počínajúc vytvorením vzťahu medzi matkou a dieťaťom.

Najviac energie potrebuje dieťa po narodení po dobu prvého roka. Toto obdobie sa vyznačuje rýchlym rastom, dieťa vyrastie zhruba o polovicu, v období dojčaťa sa pôrodná hmotnosť až strojnásobí. Obdobie prvých 1000 dní života dieťaťa sa vyznačuje dozrievaním imunitného a tráviaceho systému, vytvára sa najviac nervových spojení, mozog rastie až o gram denne, posilňuje sa kostrovo-svalový aparát. S pribúdajúcim vekom následne potreba energie mierne klesá. Ďalší skok v potrebe energie smerom hore je v období dospievania. U detí sa nedostatok energie môže prejaviť spomalením rastu a vývoja.

Výživa detí a dospievajúcej mládeže má zabezpečovať nielen telesný rast s primeranými hmotnostnými prírastkami, ale aj vývoj jednotlivých orgánov tela a zdokonaľovaním ich funkcií.

Vážne nedostatky výživy v tejto dobe môžu narušiť správny rast a vývoj. Môžu sa prejaviť bezprostredne, a to v podobe anémie, malnutrície, obezity, v poruchách rastu, v zubnom kaze, ale môžu mať aj dopad v dospelosti, a to vo vzťahu k rozvoju ochorenia ako diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenzia, osteoporóza, nádorové ochorenia.

Nedostatky vo výžive dnešných detí a mládeže

  • Nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny
  • Nadmerný príjem sladených a kofeínových nápojov
  • Vynechávanie jednotlivých jedál (vynechanie raňajok, konzumácia obedu v čase olovrantu, najvýdatnejším jedlom dňa je večera)
  • Konzumácia jedál rýchleho občerstvenia
  • Nadmerný príjem soli ( v hranolčekoch, lupienkoch)
  • Minimum fyzickej aktivity
  • Nedostatočná výživa ( odriekanie jedla, poruchy príjmu, diéty, vegetariánstvo, najmä dievčatá v období puberty pre zachovanie si "štíhlej línie" )
  • Nezáujem o to, čo konzumujem

Spôsob výživy detí a dospievajúcej mládeže ovplyvňujú nielen stravovacie návyky získané v rodinnom prostredí, ale tiež vplyv prostredia v škole, v kruhu priateľov, a nemalý vplyv má aj reklama.

Kvalita a kvantita stravy pôsobí nielen na rast a vývoj, ale má dopad aj na psychickú výkonnosť, pohotovosť, efektivitu učenia a emočné stavy. Preto je veľmi dôležité venovať sa strave detí a dospievajúcej mládeže, brať ohľad na energetické a nutričné potreby detí v jednotlivých vekových kategóriách a nezabúdať pritom ani na správny pitný režim. (Ľ. JAKUŠOVÁ, A. DOSTÁL, 2006, Stravovacie návyky adolescentov a zdravotné riziká)