Prihláška na stravovanie

Zápisný lístok na školský rok 2020/2021

Vyplniť v čo najkratšom termíne

Po vyplnení a odoslaní online prihlášky obdržíte najneskôr v nasledujúci deň emailovú informáciu o zaevidovaní prihlášky v našom systéme. Aby bolo všetko v poriadku  v priebehu mesiaca september nám doručíte návratku (slúži ako potvrdenie online prihlášky) ktorú je nutné doma podpísať a odovzdať v jedálni (stačí poslať po dieťati, odovzdať admin.pracovníčke alebo oskenovanú zaslať mailom). ĎAKUJEME

* Súhlas so spracovaním osobných údajov

       Odoslaním tohto formuláru súhlasím ako zákonný zástupca so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Bernolákova 16, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov  

** Prihláška na diétne stravovanie  

    Je nutné doložiť potvrdenie od odborného lekára (imunoalergológ, gastroenterológ...) , že dieťa má nariadené Diétne stravovanie.


Poplatky za stravu:

I. stupeň 1.15€ (štátna dotácia 1.20€ pokrýva celú stravnú jednotku)
II. stupeň 1.23€ (štátna dotácia 1.20€ nepokrýva celú stravnú jednotku, zákonný zástupca dopláca 0.03€ za každý odobratý obed)

Viac o poplatkoch nájdete v sekcii Obedy zadarmo