NÁVRATKA k online prihláške

nutné odovzdať v jedálni (vyplnenú a podpísanú), ďakujeme 

Tak ako je nutné pri nástupe do školy odovzdať Zdravotný dotazník či Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím nezabudnite vytlačiť, vypísať a podpísať aj návratku, ktorá slúži ako potvrdenie Vami vypísanej online prihlášky. Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed. Po odovzdaní návratky Vám zašleme emailom prihlasovacie údaje k aplikácii, ktorá bude slúžiť na prihlasovanie a odhlasovanie stravy pre Vaše dieťa, dozviete sa či Vaše dieťa bolo na obede, prípadne či máte všetko uhradené.

Aplikáciu do mobilu si stiahnete tu 

Tieto prihlasovacie údaje budete vedieť využívať aj bez aplikácie, a to priamo na stránke Eskoly.sk

Návratku si stiahnete nižšie.