Obedy zadarmo

Štátna dotácia a ostatné poplatky za stravné od 1.1.2021

               OBEDY ZADARMO                 pokračujú ďalej, podľa dostupných    informácií min.do konca školského     roka 2020/2021                                                    

Zákon č. 544/2010 Z.z.

Podmienkou  poskytnutia štátnej dotácie na obed je: 

A) účasť na vyučovaní (označená účasť cez čipový systém v škole)

B) prevzatie obeda v jedálni (označenie odobratie obeda v jedálni)

Po splnení týchto dvoch podmienok má dieťa nárok na "obed zadarmo".

 

 

Poplatky za obedy

Štátna dotácia je vo výške 1,20€ na jeden obed

ŽIACI l. STUPŇA 1,15€  - bez doplatku 

ŽIACI ll. STUPŇA 1,23€  - doplatok na jeden obed 0,03€, čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok

Diétne stravovanie 

ŽIACI l. STUPŇA 1,38€ - doplatok na jeden obed 0,18€ 

ŽIACI ll. STUPŇA 1,48€ - doplatok na jeden obed 0,28€ 

_____________________________


Prihlasovanie/odhlasovanie 

POVINNOSŤOU RODIČA JE ODHLÁSIŤ DIEŤA ZO STRAVY, ak nepríde na vyučovanie, ak nemá záujem o obed. Prípadne PRIHLÁSIŤ NA STRAVU, ak bude meškať alebo si zabudlo čip doma. 

ČIP NESLÚŽI NA PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY !!!  


 

Oznam aktualizovaný dňa 18.12.2020