Online odhláška zo stravy - žiaci

V prípade, že sa Vaše dieťa už nebude stravovať v školskej jedálni, prosím vyplňte odhlášku nižšie. Slúži na trvalé odhlásenie zo stravovania.  Ďakujem


* Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím ako zákonný zástupca so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Bernolákova 16, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov