Prihláška na stravovanie zamestnanci

Vyplniť do 28.8.2020. Prihláška je záväzná, v prípade neprítomnosti je nutné obed odhlásiť. 

* Odoslaním tohto formuláru súhlasím  so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely vedenia evidencie stravníkov v Školskej jedálni Bernolákova 16, Košice v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov