Pokyny pre stravníkov

škol.rok 2020/2021

NÁVRATKA k online prihláške

Tak ako je nutné pri nástupe do školy odovzdať Zdravotný dotazník či Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím nezabudnite vytlačiť, vypísať a podpísať aj návratku, ktorá slúži ako potvrdenie Vami vypísanej online prihlášky. Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed, prípadne oscanovanú zaslať mailom k nám. Po odovzdaní návratky Vám zašleme emailom prihlasovacie údaje k aplikácii, ktorá bude slúžiť na prihlasovanie a odhlasovanie stravy pre Vaše dieťa, dozviete sa či Vaše dieťa bolo na obede, prípadne či máte všetko uhradené.

Aplikáciu si stiahnete tu . Tieto prihlasovacie údaje budete vedieť využívať aj bez aplikácie, a to priamo na stránke Eskoly.sk .

Návratku si stiahnete nižšie.ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/64 22 495, od 9/2020 aj cez online aplikáciu alebo osobne a to z dôvodu :

1. Neúčasť na vyučovaní v prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý neodhlásený obed !!!


PRIHLASOVANIE STRAVY :

- stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ !!!

Ďakujeme za spoluprácu =)