Poplatky za stravovanie

Zamestnanci a cudzí stravníci

Stravná jednotka na nákup potravín 

zamestnanci a cudzí stravníci, nutné uhradiť do 5.dňa v danom mesiaci

1,33€

Režijne poplatky na jeden obed

Zamestnanci a cudzí stravníci

1,20€

Cena obeda spolu


2,53€