Prihlásenie na stravovanie

Školský rok 2020/ 2021

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020 . Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie "návratku"  (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Po jej odovzdaní Vám vystavíme prihlasovacie údaje k prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy online. 

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť prihlášku
  • vrátiť podpísanú návratku
  • mať aktívny čip
POPLATKY

Štátna dotácia je vo výške 1,20€ na jeden obed

ŽIACI l. STUPŇA 1,15€ - bez doplatku

ŽIACI ll. STUPŇA 1,23€ - doplatok na jeden obed 0,03€, čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok

DOSPELÍ STRAVNÍCI, CUDZÍ STRAVNÍCI, ZAMESTNANCI 1,33€ + 1,20€ režijné náklady = 2,53€