Užitočné linky

Informácie o školskom stravovaní

Jedálny lístok, povinné zverejňovanie faktúr a objednávok za potraviny, odhlasovanie a prihlasovanie obedov od 9/2020


Školské stravovanie -  mesto Košice


Školské stravovanie - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania


Koronavírus


Základná škola Bernolákova 16, Košice


Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice


Prihlasovanie a odhlasovanie obedov cez aplikáciu od 9/2020. Stručný návod v záložke produkty/ mobilné aplikácie