Zamestnanci škôl

online prihlásenie do 28.8.2020

Prosím vypísať online prihlášku na stravovanie pre zamestnancov

Prihláška je záväzná, v prípade neprítomnosti na pracovisku je nutné obed v daný deň odhlásiť.