Zápis žiakov 2.-9. ročník

škol.rok 2020/2021

Každý nový školský rok je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020. Po jej vyplnení sa k nám Vaša prihláška dostane ihneď a zaevidujeme ju v systéme. Prosím o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020. V mesiaci september, resp. pri obede nám Vaše dieťa doručí "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma vytlačiť a podpísať. Obratom (emailom) dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť online prihlášku na stravovanie
  • v septembri 2020 odovzdať podpísanú návratku (v prípade použitia online prihlásenia)
  • mať aktívny čip
  • AK SI ŽIAK ZABUDNE ČIP zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ (telefonicky, osobne) !!!