Zápis žiakov - budúcich prvákov

škol.rok 2020/2021

V termíne od 17.8. do 28.8.2020 v čase od 8.00 do 14.00 je nutné prísť osobne zapísať Vaše dieťa na stravovanie priamo k nám do jedálne. Vaša osobná účasť je nevyhnutná, nakoľko je potrebné si zakúpiť čip v hodnote 1,00 €, ktorý slúži v škole, ako potvrdenie účasti na vyučovaní, a v jedálni na potvrdenie prevzatia obedu.

Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné:

  • vyplniť prihlášku v jedálni
  • mať zakúpený a aktívny čip
  • AK SI ŽIAK ZABUDNE ČIP zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť nahlásiť priamo v ŠJ (telefonicky, osobne) !!!