Zmluvy 2021

Povinne zverejňované zmluvy 2021

1
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
 • číslo zmluvy: Z2021280_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: MASO J+L, s.r.o, Herlianska 20, 040 14  Košice
 • IČO: 36569194
 • popis predmetu zmluvy: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
 • hodnota zmluvy: 32.300,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.1.2021

2

 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - čerstvé ovocie a zelenina
 • číslo zmluvy: Z2021282_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: EMATRADE, s.r.o, Krosnianska 79, 040 22  Košice
 • IČO: 46954767
 • popis predmetu zmluvy: dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
 • hodnota zmluvy: 32.200,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.1.2021

3

 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - hrubé potraviny
 • číslo zmluvy: Z2021279_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: INMEDIA, spol.s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
 • IČO: 36019208
 • popis predmetu zmluvy: dodávka hrubých potravín
 • hodnota zmluvy: 30.990,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.1.2021

4

 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
 • číslo zmluvy: Z2021283_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: INMEDIA, spol.s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
 • IČO: 36019208
 • popis predmetu zmluvy: dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
 • hodnota zmluvy: 42.634,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.1.2021

5

 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - minerálna voda a ovocné šťavy
 • číslo zmluvy: Z2021285_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: EMATRADE, s.r.o, Krosnianska 79, 040 22  Košice
 • IČO: 46954767
 • popis predmetu zmluvy: dodávka minerálnych vôd a ovocných štiav
 • hodnota zmluvy: 8.700,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.1.2021

6

 • názov zmluvy: Rámcová dohoda - mrazené potraviny, ryby a hydina
 • číslo zmluvy: Z20211578_Z
 • identifikácia účastníka zmluvy: BIDFOOD Slovakia, s.r.o, Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom
 • IČO: 34152199
 • popis predmetu zmluvy: dodávka mrazených potravín, rýb a hydiny
 • hodnota zmluvy: 13.700,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 26.2.2021
 • dátum zverejnenia zmluvy: 26.2.2021