Zmluvy 
Povinne zverejňované zmluvy

  • názov zmluvy: Doplnok č. 3 ku kolektívnej zmluve
  • číslo zmluvy: 
  • identifikácia účastníka zmluvy:  Zákl.organizácia Odborového zväzu prac.školstva a vedy na Slovensku
  • popis predmetu zmluvy: pridelenie stravnej poukážky v prípade, že sa v zariadení nepripravuje strava (počas prázdnin)
  • hodnota zmluvy: 
  • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
  • dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2020
  • dátum zverejnenia zmluvy: 1.7.2020