Zmluvy 2020 

Povinne zverejňované zmluvy v roku 2020

1
 • názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 • číslo zmluvy: 2108191000
 • identifikácia účastníka zmluvy: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 • popis predmetu zmluvy: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 • hodnota zmluvy: 00,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 9.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 9.1.2020

2
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 2020869_Z
 • číslo zmluvy: 2020869
 • identifikácia účastníka zmluvy:  INMEDIA, spol.s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
 • popis predmetu zmluvy: nákup hrubého tovaru pre školskú jedáleň
 • hodnota zmluvy: 28.850,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 23.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2020

3
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 2020874_Z
 • číslo zmluvy: 2020874
 • identifikácia účastníka zmluvy: EMATRADE, s.r.o, Krosnianska 79, 040 22  Košice
 • popis predmetu zmluvy: nákup zeleniny a ovocia pre školskú jedáleň
 • hodnota zmluvy: 41.900,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 23.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2020

4
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 2020870_Z
 • číslo zmluvy: 2020870
 • identifikácia účastníka zmluvy: MASO J+L, s.r.o, Herlianska 20, 040 14  Košice
 • popis predmetu zmluvy: nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň
 • hodnota zmluvy: 47.900 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 22.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2020

5
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 2020871_Z
 • číslo zmluvy: 2020871
 • identifikácia účastníka zmluvy: INMEDIA, spol.s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
 • popis predmetu zmluvy: nákup mlieka mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň
 • hodnota zmluvy: 36.000,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 22.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2020

6
 • názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 2020872_Z
 • číslo zmluvy: 2020872
 • identifikácia účastníka zmluvy: BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o, Piešťanská 2321/7. 915 01  Nové Mesto nad Váhom
 • popis predmetu zmluvy: nákup mrazených potravín, rýb a hydiny pre školskú jedáleň
 • hodnota zmluvy: 11.900,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 23.1.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2020

7
 • názov zmluvy: Doplnok č. 2 ku kolektívnej zmluve
 • číslo zmluvy:
 • identifikácia účastníka zmluvy: Zákl.organizácia Odborového zväzu prac.školstva a vedy na Slovensku
 • popis predmetu zmluvy: zmena výšky príspevku zamestnávateľa do DDS a dovolenky
 • hodnota zmluvy:
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 4.2.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 4.2.2020

8
 • názov zmluvy: Doplnok k zmluve o odbere kuchynského odpadu
 • číslo zmluvy: 2020/0108/57880331
 • identifikácia účastníka zmluvy: INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín
 • popis predmetu zmluvy: odber kuchynského odpadu
 • hodnota zmluvy: 6,00€/ 60L sud
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 22.2.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 22.2.2020

9
 • názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 
 • číslo zmluvy: 10006210/ dodatok č. 1
 • identifikácia účastníka zmluvy: STABILITA, d.d.s, a.s., Bačíkova 5, 040 01  Košice
 • popis predmetu zmluvy: zvýšenie príspevku zamestnávateľa do DDS
 • hodnota zmluvy: 
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 25.2.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 25.2.2020

10
 • názov zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
 • číslo zmluvy: 5100136750
 • identifikácia účastníka zmluvy: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice
 • popis predmetu zmluvy: poskytnutie zľavy za odber elektriny
 • hodnota zmluvy:
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 18.5.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 18.5.2020

11
 • názov zmluvy: Doplnok č. 3 ku kolektívnej zmluve
 • číslo zmluvy:
 • identifikácia účastníka zmluvy: Zákl.organizácia Odborového zväzu prac.školstva a vedy na Slovensku
 • popis predmetu zmluvy: pridelenie stravnej poukážky v prípade, že sa v zariadení nepripravuje strava (počas prázdnin)
 • hodnota zmluvy:
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 1.7.2020

                                            12

 • názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 • číslo zmluvy: 9926525239
 • identifikácia účastníka zmluvy: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • popis predmetu zmluvy: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka a internet
 • hodnota zmluvy: 00,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 2.11.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 2.11.2020

13
 • názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 • číslo zmluvy: 792085094075
 • identifikácia účastníka zmluvy: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • popis predmetu zmluvy: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - verejná IP adresa
 • hodnota zmluvy: 00,00 €
 • zmluvu podpísala + funkcia: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ
 • dátum uzavretia zmluvy: 29.12.2020
 • dátum zverejnenia zmluvy: 29.12.2020