Základné školy

Všetko dôležité o ZŠ Bernolákova 16 a ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18, Košice

Všetky dôležité informácie pre rodičov a deti zo Základnej školy Bernolákova 16, Košice.

Všetky dôležité informácie pre rodičov a deti zo  Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice.